Wróżenie z kart to bardzo szeroki zakres wróżbiarstwa obejmujący przepowiadanie przyszłości z talii kart 24, 32 lub 52-listkowej. Specjalne układy kart klasycznych pozwalają zajrzeć w odpowiednią sferę życiową i odczytać znaki, które wypowiadają. Możliwe jest także określenie typologii osobowości człowieka. Karty są w stanie nakreślić sytuację, w której znajduje się każdy człowiek, co wielokrotnie ułatwia podjęcie trudnych decyzji życiowych.

– Typy kart 

Oprócz klasycznych kart, istnieją również specjalistyczne karty służące tylko i wyłącznie do wróżenia. Zaliczamy do nich, na przykład, karty cygańskie lub karty anielskie. Każde z nich posiadają własną specyfikę i znaczenie, które po prawidłowej interpretacji wskazują życiową drogę. Aby uzyskać wróżbę płynącą w Kart Klasycznych, skontaktuj się z Wróżką Renatą Basią lub Wróżką Dioną.

– Karty Lenormand

Wyjątkowe karty umożliwiające bardzo precyzyjne wróżenie. Talia kart Lenormand składa się z 36 kart podzielonych na pozytywne, negatywne oraz neutralne. Karty można rozkładać na różne sposoby, w zależności od typu wróżby, którą chce się uzyskać. Aby skorzystać z tej formy porady życiowej, skontaktuj się na naszym portalu z Wróżką Dioną.

– Karty cygańskie

Potocznie zwane są również Tarotem Cygańskim. Talia składa się z 36 kart z symbolicznymi wizerunkami postaci (np. Wdowa, Oficer, Kochanek), stanów emocjonalnych (Niespodziewana Radość, Wesołość, Przykrość) i przedmiotów (List, Prezent). Wróżenie odbywa się zarówno w formie Karty Dnia oraz specjalnych rozkładów odpowiadających na konkretne pytania. Z Kart Cygańskich korzysta na naszym portalu Wróżka Renata Basia.

– Karty anielskie

To wyjątkowy sposób na skontaktowanie się z czuwającymi nad nami Aniołami, które pomagają nam w podjęciu trudnych decyzji. Istnieją różne rodzaje talii Kart Anielskich – to z jakiej korzysta dany Doradca jest sprawą indywidualną. Istnieje możliwość zarówno stawiania Anielskiej Karty Dnia, jak i specjalnych Rozkładów odpowiadających na konkretne pytania. Kartami Anielskimi posługują się: Wróżka Johanna oraz Wróżka Ewa.

– Jak uzyskać wróżbę karcianą ?

Aby zadać pytanie Kartom, bądź postawić odpowiednią kartę Dnia, skontaktuj się z wybranym Doradcą.